นโยบายการเปลี่ยน / คืนหนังสือ และคืนเงิน

1. นโยบายการรับเปลี่ยนหนังสือ

1.1 เรายินดีเปลี่ยนหนังสือให้นักอ่าน หากหนังสือนั้นมีความผิดพลาดจากกระบวนการพิมพ์ เช่น หน้าสลับ หน้าขาดหาย โดยเปลี่ยนเป็นหนังสือปกเดิมเท่านั้น นักอ่านสามารถติดต่อเกี่ยวกับการเปลี่ยนหนังสือได้ที่ pasrasaabook@gmail.com

1.2 เรายินดีเปลี่ยนหนังสือปกใหม่ให้ หากหนังสือที่นักอ่านต้องการเปลี่ยนมีความผิดพลาดจากกระบวนการพิมพ์ เช่น หน้าสลับ หน้าขาดหาย และทางเราไม่สามารถหาหนังสือปกเดิมเล่มใหม่ส่งให้นักอ่านได้ โดยหนังสือปกใหม่ที่นักอ่านเลือก ต้องมีราคาเท่ากับหรือน้อยกว่าหนังสือเล่มที่ต้องการเปลี่ยน และสามารถเปลี่ยนได้ 1:1 เล่มเท่านั้น

1.3 การเปลี่ยนหนังสือชำรุด สามารถทำได้ภายในระยะเวลา 5 ปีนับจากวันแรกที่หนังสือวางจำหน่ายบนหน้าเว็บไซต์ pasrasaa.com

 

2. นโยบายการคืนเงิน

2.1 เรายินดีคืนเงินให้นักอ่านในกรณีที่ไม่สามารถจัดหาหนังสือที่นักอ่านสั่งซื้อเข้ามาได้ภายในระยะเวลา 5 วัน หรือตามเวลาที่ตกลงกับนักอ่าน ระยะเวลาในการคืนเงินมีรายละเอียดดังนี้

2.1.1 กรณีนักอ่านชำระเงินเต็มจำนวนหรือผ่อนชำระตัดผ่านบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่นักอ่านใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 30 วันทำการ นับจากวันที่นักอ่านได้รับการแจ้ง โดยจะขึ้นอยู่กับรอบการตัดบัตรเครดิตของธนาคารเจ้าของบัตรของลูกค้า

2.1.2 กรณีนักอ่านชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร เราจะคืนเงินภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่นักอ่านได้รับแจ้ง