1. นโยบายการรับเปลี่ยนหนังสือ

1.1 เรายินดีเปลี่ยนหนังสือให้นักอ่าน หากหนังสือนั้นมีความผิดพลาดจากกระบวนการพิมพ์ เช่น หน้าสลับ หน้าขาดหาย โดยเปลี่ยนเป็นหนังสือปกเดิมเท่านั้น

1.2 การเปลี่ยนหนังสือตามข้อ 1.1 สามารถทำได้ภายในระยะเวลา 5 ปีนับจากวันแรกที่หนังสือวางจำหน่ายบนหน้าเว็บไซต์ pasrasaa.com

1.3 หากหนังสือที่ต้องการเปลี่ยนตามข้อ 1.1 วางจำหน่ายบนเว็บไซต์ pasrasaa.com มาเกินกว่า 5 ปี และสำนักพิมพ์ไม่มีหนังสือเล่มสำหรับเปลี่ยนแล้ว ทางเรายินดีให้โค้ดอีบุ๊กที่ mebmarket แทน โดยนักอ่านต้องทำตามเงื่อนไขการเปลี่ยนหนังสือเล่มทุกประการ

1.4 นักอ่านสามารถติดต่อเกี่ยวกับการเปลี่ยนหนังสือได้ที่ กล่องข้อความแฟนเพจสำนักพิมพ์ภัสรสา หรือทางไลน์ออฟฟิเชียล @pasrasaa หรือทางอีเมล pasrasaabook@gmail.com

2. นโยบายการคืนเงิน

2.1 กรณีเป็นหนังสือที่มีจำหน่ายและทางเราไม่ได้แจ้งวันจัดส่งให้ทราบ เรายินดีคืนเงินให้นักอ่านในกรณีที่ไม่สามารถจัดหาหนังสือที่นักอ่านสั่งซื้อเข้ามาได้ภายในระยะเวลา 5 วัน หรือตามเวลาที่ตกลงกับนักอ่าน ระยะเวลาในการคืนเงินมีรายละเอียดดังนี้

2.1.1 กรณีนักอ่านชำระเงินเต็มจำนวนหรือผ่อนชำระตัดผ่านบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่นักอ่านใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 30 วันทำการ นับจากวันที่นักอ่านได้รับการแจ้ง โดยจะขึ้นอยู่กับรอบการตัดบัตรเครดิตของธนาคารเจ้าของบัตรของลูกค้า

2.1.2 กรณีนักอ่านชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร เราจะคืนเงินภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่นักอ่านได้รับแจ้ง